Υπηρεσίες

1. Εκτίμηση ακίνητης περιουσίας από εξειδικευμένους εκτιμητές ακινήτων.


2. Μίσθωση και πώληση αστικών & επαγγελματικών ακινήτων καθώς και αγροτεμαχίων.

Ενδεικτικά, παρέχουμε υψηλής ποιότητας και κόστους προβολές για τα ακίνητα διαχείρισης μας μέσω της εταιρικής μας ιστοσελίδας, του ήδη υπάρχοντος πελατολογίου μας, καθώς και με τη διαφήμιση αυτών στα πιο δυναμικά portals ακινήτων παγκοσμίως.


3. Πλήρης νομική και συμβολαιογραφική εκπροσώπηση σε συνεργασία με τους νομικούς μας, οι οποίοι εξειδικεύονται στις συναλλαγές ακινήτων.


4. Εξειδίκευση στην έκδοση αδειών παραμονής επενδυτών.


5. Λογιστική εκπροσώπηση σε συνεργασία με τους έμπειρους φοροτεχνικούς μας.


6. Τεχνική κάλυψη σε συνεργασία με τους μηχανικούς μας, έκδοση όλων των απαραίτητων για την αγοραπωλησία δικαιολογητικών άμεσα και αποτελεσματικά.


7. Διαμεσολάβηση σε τραπεζικά ζητήματα, διαμεσολάβηση για την έγκριση στεγαστικών δανείων, ολοκληρωμένη ανάληψη χρηματοοικονομικών εργασιών.


8. Διεκπεραίωση διαδικασιών ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.


9. After-sales management.